Direct naar de inhoud

Over de Onderzoeksraad Klachten

Heeft u een klacht over de wijze waarop (een medewerker van) de Onderzoeksraad zich heeft gedragen? Dan kunt u daarover een klacht indienen. U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen.

Schriftelijke klacht

Vermeld in uw schriftelijke klacht in ieder geval de volgende gegevens:

  • uw naam;
  • uw adres;
  • uw telefoonnummer;
  • uw handtekening;
  • de datum;
  • een omschrijving van de gedraging (en indien mogelijk de medewerker) waarover u klaagt.

U kunt uw klacht verzenden naar:
Onderzoeksraad voor Veiligheid
Juridische Zaken
Postbus 95404
2509 CK Den Haag

U kunt uw klacht ook indienen per email. Het emailadres is juridisch@onderzoeksraad.nl.

Mondelinge klacht

Voor de behandeling van mondelinge klachten is geen procedure voorgeschreven. De Onderzoeksraad handelt mondelinge klachten in principe ook mondeling af.

Afhandeling

U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht. Als uw klacht in behandeling wordt genomen, gebeurt dit door een medewerker van de Onderzoeksraad die niet betrokken was bij de gedraging waarover u klaagt. Zowel de klager als de beklaagde worden in de gelegenheid gesteld gehoord te worden, tenzij de klager of beklaagde aangeeft dit niet te willen.

Termijn afhandeling

Binnen 6 weken na ontvangst moet uw klacht zijn afgehandeld. Halen wij deze termijn wegens omstandigheden niet, dan kunnen wij deze met maximaal 4 weken verlengen. Hiervan wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld voordat de eerste 6 weken zijn verstreken.

Nationale ombudsman

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de Onderzoeksraad? Dan kunt u zich, binnen 1 jaar na de reactie op uw klacht, wenden tot de Nationale ombudsman.

Meer informatie

De Onderzoeksraad behandelt uw klacht conform hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.