Direct naar de inhoud

Over de Onderzoeksraad Woo-verzoek

Iedereen heeft recht op informatie van de overheid. Dat is vastgelegd in de Wet open overheid van de Rijksoverheid.

De Onderzoeksraad kan alleen een Woo-verzoek in behandeling nemen dat voldoet aan de volgende eisen:

  • de gevraagde informatie heeft inhoudelijk geen betrekking op een onderzoek van de Onderzoeksraad
  • de gevraagde informatie is in bezit van Onderzoeksraad voor Veiligheid
  • de informatie die u wilt ontvangen, moet ergens zijn vastgelegd (bijvoorbeeld in de vorm van documenten, geluidsopnamen, foto’s of video’s).

Afgeronde rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid kunt u in het kader van de Woo opvragen. De conceptrapporten en onderliggende onderzoeksinformatie zijn niet openbaar, u kunt ze dus niet opvragen. Dit is geregeld in de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid (artikel 59, vijfde lid) en is een uitzondering op de Woo.

Indienen Woo-verzoek
Uw Woo-verzoek ontvangen wij bij voorkeur schriftelijk. Vermeld in uw verzoek de volgende gegevens:

  • uw naam
  • uw adres
  • uw handtekening en
  • welke informatie u precies wilt ontvangen.

U kunt uw Woo-verzoek sturen naar:

Onderzoeksraad voor Veiligheid
Juridische Zaken
Postbus 95404
2509 CK Den Haag

U kunt uw Woo-verzoek ook indienen per e-mail. Mail dan naar woo-contactpersoon@onderzoeksraad.nl.

Afhandeling
Bent u op zoek naar informatie die al openbaar is? Dan kunt u de informatie zonder meer ontvangen. Over alle andere Woo-verzoeken beslist de voorzitter van de Onderzoeksraad of een functionaris met een mandaat van de voorzitter.

Termijn afhandeling
Binnen 4 weken na ontvangst moet er over uw verzoek zijn beslist. De beslissingstermijn kan eenmalig met maximaal 2 weken worden verlengd. Hiervan wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld voordat de eerste 4 weken zijn verstreken.

Contactpersoon inzake de Wet open overheid
Heeft u vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het kader van de Wet open overheid? Neem dan contact op met de Woo-contactpersoon van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.