Direct naar de inhoud
 • Home
 • Over de Onderzoeksraad

Over de Onderzoeksraad

Veilig wonen, veilig werken, veiligheid. Het klinkt vanzelfsprekend, maar veiligheid valt niet te garanderen. In Nederland worden hoogwaardige kennis en technologie en uitgewerkte procedures ingezet om de samenleving veilig te houden. Toch kunnen ernstige ongevallen of zelfs rampen plaatsvinden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar voorvallen en trekt daaruit lessen. Zo draagt de Raad bij aan veiliger procedures en organisatie. En daarmee aan een veiliger Nederland.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid

 • is een zelfstandig bestuursorgaan
 • opereert onafhankelijk van de Nederlandse overheid en andere partijen
 • beslist zelf welke voorvallen en onderwerpen worden onderzocht
 • richt zich vooral op situaties waarin burgers voor hun veiligheid afhankelijk zijn van partijen als de overheid, bedrijven of instellingen
 • wil lessen trekken uit voorvallen en aanbevelingen doen om de veiligheid te verbeteren
 • doet geen onderzoek naar schuld of aansprakelijkheid.

Onderzoek op alle terreinen

De Onderzoeksraad is bevoegd om onderzoek te doen op bijna alle terreinen en sectoren, zelfs op het gebied van defensie.. Er zijn verplichte en vrije onderzoeken. Op deze 4 terreinen is de Onderzoeksraad verplicht om onderzoek te doen:

 • de luchtvaart
 • de zeescheepvaart
 • het railverkeer
 • de (petro-)chemische industrie

Het onderzoek kan over verschillende aspecten gaan, bijvoorbeeld op de directe oorzaken, maar ook over bestuurlijke processen die van invloed zijn op de veiligheid.

De Onderzoeksraad kan ook zelf een breed thema of maatschappelijke ontwikkeling kiezen om te onderzoeken. Daarbij kijkt de Onderzoeksraad naar

 • concrete voorvallen
 • bredere veiligheidsvraagstukken of
 • onveilige situaties die geleidelijk ontstaan.

De Raad heeft in een strategische agenda de ambitie uitgesproken vanaf 2024 vrije onderzoeken op te starten rond de thema’s

 • digitale veiligheid
 • ecologische veiligheid
 • sociale veiligheid

Internationaal gezien heeft de Onderzoeksraad een rol in het uitvoeren van veiligheidsonderzoek op basis van internationale verdragen en Europese wetgeving. Waar nodig werkt de Onderzoeksraad samen met buitenlandse onderzoeksinstanties. De Raad kan ook onderzoeken hoe partijen in Nederland omgaan met voorvallen in het buitenland waarvan de gevolgen zich uitstrekken tot Nederland.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.