Direct naar de inhoud

Over de Onderzoeksraad Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde algemene vragen.

Heeft u een specifieke vraag of een vraag voor een sector, dan kunt u een e-mail sturen aan: info@onderzoeksraad.nl.

Kan ik bij de Onderzoeksraad anoniem iets melden?

Nee, dat kan niet. Wel goed om te weten dat uw informatie goed beschermd is bij de Onderzoeksraad. Informatie mag niet worden gebruikt als bewijs in strafrechtelijke, tuchtrechtelijke of civielrechtelijke procedures. De informatie is niet toegankelijk of opvraagbaar voor derden, ook niet na een Woo-verzoek. Daarbij gaat het om de volgende soorten informatie:

  • verklaringen die zijn afgelegd voor een onderzoek van de Raad,
  • informatie die de Raad heeft verzameld,
  • resultaten van technische onderzoeken en analyses, opgestelde documenten (inclusief het gepubliceerde rapport)

Kan ik mijn expertise aanbieden bij een lopend onderzoek van de Onderzoeksraad?

Ja, dan kan. Mogelijk heeft u kennis en ervaring die ons ondersteunt bij ons werk. U kunt ons mailen op info@onderzoeksraad.nl over uw expertise. Geef duidelijk aan hoe u ons mogelijk kunt helpen. Wij nemen dan contact met u op.

Ik heb een idee of een uitvinding gedaan om de veiligheid te bevorderen. Heeft de Raad hier belangstelling voor?

Nee, de Onderzoeksraad kan hier niet mee doen. De taak van de Onderzoeksraad is het doen van onderzoek naar voorvallen en daarop aanbevelingen te doen om de veiligheid te vergroten. Met uw idee of uitvinding kunt u zich tot andere organisaties wenden die daar beter toe uitgerust zijn. Dat zijn bijvoorbeeld ministeries, TNO of universiteiten.

Ik heb als gevolg van een ongeval schade geleden. Kan de Raad hierin bemiddelen?

Nee, helaas kunnen wij u hierbij niet helpen. Vragen over schuld en aansprakelijkheid vallen wettelijk buiten onze bevoegdheid. Wij adviseren u contact op te nemen met een schade-expert of Slachtofferhulp.

Ik heb een klacht over een overheidsinstantie of bedrijf. Kan de Raad hierin een rol spelen?

Nee, helaas kunnen wij u hierbij niet helpen. Heeft u een klacht over of conflict bij een overheidsorganisatie, kijk dan eens op de website van de Nationale Ombudsman. Hier vindt u duidelijke criteria voor wel of niet inschakelen van de Ombudsman. Heeft u klachten over bedrijven, wendt u zich dan tot het bedrijf zelf. De meeste bedrijven hebben hier een functionaris voor. Ook kunt u uw klacht melden bij de betreffende inspectie.

Waar vind ik een rapport van vóór 1999, dus voor de oprichting van de Raad voor de Transportveiligheid?

Hiervoor kunt u terecht bij het Nationaal Archief en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Waar kan ik een onveilige situatie of vermeend misstand op mijn werk melden?

U kunt vrijblijvend contact opnemen met het Huis voor Klokkenluiders wanneer u via uw werk kennis hebt genomen van een onveilige situatie of nalatigheid. Zij adviseren en ondersteunen (potentiële) klokkenluiders binnen de overheid en het bedrijfsleven bij de stappen die zij kunnen zetten. Toch kan uw kennis en ervaring ons mogelijk helpen bij ons werk. Als uw kennis en ervaring iets te maken heeft met lopende onderzoeken van de Raad, dan vragen wij u uw ervaringen aan ons aan te geven via info@onderzoeksraad.nl  met vermelding van het onderwerp.

Ik word regelmatig geconfronteerd met onveilige situaties en wil graag mijn ervaringen delen. Is dat mogelijk?

Nee, helaas kan de Onderzoeksraad niet ingaan op problemen en klachten van individuele personen. Dit past niet bij de taken en bevoegdheden van de Raad. Toch kan uw kennis en ervaring ons mogelijk helpen bij ons werk. Wij vragen u uw ervaringen aan ons door te geven via info@onderzoeksraad.nl  met vermelding van het onderwerp.

Hoe dien ik een Woo-verzoek in bij de Onderzoeksraad?

Kijk hiervoor op de pagina ‘Woo-verzoek Onderzoeksraad’.

Ik wil graag bij de Onderzoeksraad komen werken of stage lopen. Welke mogelijkheden zijn er?

De Onderzoeksraad biedt een uitdagende en veelzijdige werkomgeving. Kijk voor informatie over werken bij de Raad bij ‘Werken bij de Onderzoeksraad’. Vacatures publiceren we op

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.