Direct naar de inhoud
  • Home
  • Nieuws
  • Waarborgen constructieve veiligheid stadions kan beter

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in zijn onderzoek ‘Verborgen gebreken? Lessen uit de instorting van het dak van het AZ-stadion’, gepubliceerd op 25 november 2020, aanbevelingen gedaan die nadrukkelijk gericht zijn op het beheersen van veiligheidsrisico’s in de gebruiksfase. Conclusie in het rapport was dat periodieke aandacht voor constructieve veiligheid tijdens de bouw en het gebruik van gebouwen in Nederland onvoldoende is geborgd.

Wettelijke periodieke beoordeling verwacht

Zowel de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als ook het TOPoverleg Veiligheid hebben de aanbevelingen van de Raad opgevolgd. De minister van BZK werkt aan een wettelijke periodieke beoordeling van de constructie veiligheid van grote publieke gebouwen. Vooruitlopend hierop gaat een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) gelden als richtlijn voor gebouweigenaren. Het TOPoverleg Veiligheid heeft de lessen uit het rapport aantoonbaar verwerkt in hun actieplan. 

Aanbevelingen nog steeds actueel

De constructief onveilige situatie bij het AZ-stadion staat niet op zichzelf. Het instorten van een deel van een staantribune van het Goffertstadion in Nijmegen, op 17 oktober 2021, onderstreept het belang van de aanbevelingen die zijn gedaan. De Onderzoeksraad constateert dat de ontwerpfout tijdens de bouwfase niet is opgemerkt en ook niet aan het licht is gekomen bij toezicht c.q. de vergunningverlening. Ook scheuren zijn niet als signaal (h)erkend van een mogelijk veiligheidsprobleem. Om die reden heeft de Onderzoeksraad het rapport en de aanbevelingen met een brief nogmaals onder de aandacht gebracht van de leden van de Tweede Kamer.

Kijk voor de volledige reactie van de Onderzoeksraad op de opvolging aanbevelingen de onderzoekspagina ‘Verborgen gebreken? Lessen uit de instorting van het dak van het AZ-stadion’

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.