Direct naar de inhoud
  • Home
  • Nieuws
  • Tijd voor concrete resultaten bij industriecomplex Chemelot

9 september 2019 – Chemelot is voortvarend aan de slag gegaan met de aanbevelingen van het rapport ‘Chemie in samenwerking – Veiligheid op het industriecomplex Chemelot’ uit 2018 , maar overheidspartijen blijven daarbij achter. Dit terwijl intensieve samenwerking noodzakelijk is vanwege de vele chemische fabrieken op het complex, de ligging en de omvang van Chemelot, de aanwezigheid van de Campus en de groeiambities van Chemelot.

Chemelot heeft een ambitieuze veiligheidsambitie en -aanpak opgesteld, deze moeten zich echter nog wel bewijzen in de praktijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanpak van verouderde ontwerpen, waarbij installaties die ontworpen zijn in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw gemoderniseerd moeten worden, zowel in techniek als gebruik. De provincie Limburg heeft een start gemaakt met een strategische visie om de veiligheid op en rond Chemelot te bevorderen, maar deze is nog niet uitgewerkt. Dit terwijl de provincie een cruciale rol speelt als behartiger van het publieke belang en Chemelot moet aanspreken op het verhogen van het veiligheidsniveau. Ook zit er nog te weinig voortgang in het maken van een navolgbare en expliciete afweging tussen het uitbreiden van Chemelot en de Campus ten opzichte van veiligheidsrisico’s voor de mensen die daar aanwezig zijn.

De aanbevelingen voor het toezicht op Brzo-bedrijven worden nauwelijks opgevolgd. Overheidspartijen – in bijzonder het ministerie van IenW – laten goede kansen liggen om lessen uit het onderzoek te benutten voor het verbeteren van de veiligheid op en rond multi-user industriecomplexen met een koepelvergunning. Het ministerie van IenW zorgt niet voor een concreet instrumentarium om via vergunningverlening, toezicht en handhaving te sturen op de beheersing van onderlinge risico’s op industriecomplexen waar meerdere chemische bedrijven geclusterd zijn. Het samenwerkingsverband Brzo+ wil de extra aandacht in het toezicht voor risico’s van verouderde ontwerpen van installaties voornamelijk realiseren door aan te haken op initiatieven vanuit het Klimaatakkoord en niet vanuit primaire aandacht voor veiligheid.

Lees hier de gehele notitie over de opvolging aanbevelingen.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.