Direct naar de inhoud
  • Home
  • Nieuws
  • Brandcompartimentering disco’s moet meer aandacht krijgen

Bij de vergunningverlening voor het gebruik van gebouwen waar grote bijeenkomsten worden gehouden, is een kritische houding van de vergunningverlener nodig. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, heeft vastgesteld dat aan brandveiligheid bij de verlening van de vergunning voor de discotheek, waar op 15 mei 2005 een brand heeft gewoed, onvoldoende aandacht is besteed.

De brand begon tegen het eind van de Clubnight toen nog maar 200 van de bezoekers aanwezig waren. Deze bezoekers konden snel het gebouw verlaten; er vielen geen gewonden. De Raad heeft geconstateerd dat de brandveiligheid van de discotheek op een aantal belangrijke punten niet in orde was. De compartimentering van het gebouw, de hoeksteen van de brandveiligheid, voldeed niet aan de eisen. Daardoor kon de rook zich door het gehele gebouw verspreiden. Verder was er geen ontruimingsplan beschikbaar. Ten slotte constateerde de Raad dat de elektrische installaties en voorzieningen onveilig waren.

De gebruiker van het pand, de vergunningverlener én de toezichthouder hebben onvoldoende invulling gegeven aan hun verantwoordelijkheid voor brandveiligheid. Wanneer de gebruiker de zorgplicht voor brandveiligheid voldoende aandacht had gegeven, waren de aangetroffen tekortkomingen niet of in veel mindere mate aanwezig geweest. Wanneer de gemeente als vergunningverlener en toezichthouder kritischer was geweest, had zij de tekortkomingen in een vroegtijdig stadium kunnen signaleren en aanpakken.

Het ministerie van VROM is voornemens de verplichte gebruiksvergunning voor onder andere discotheken af te schaffen. Wanneer dit gebeurt, zal er een nog groter accent komen te liggen op de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker én op de gemeente in haar rol als toezichthouder. Daarom beveelt de Raad de gebruiker aan meer aandacht te schenken aan zijn plicht zorg te dragen voor een veilig gebruik van het gebouw. Het stadsdeel Westerpark en de gemeente Amsterdam wordt aanbevolen een veel kritischer houding aan te nemen bij vergunningverlening en het toezicht op brandveiligheid.

Inmiddels heeft de gemeente Amsterdam laten weten dat zij de aanbevelingen voor het grootste gedeelte heeft overgenomen.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.