Direct naar de inhoud
  • Home
  • Onderzoeken
  • Ongevallen met manoeuvrerende vrachtauto's bij duisternis

Ongevallen met manoeuvrerende vrachtauto's bij duisternis

Status : Afgerond

Door de Raad voor de Transportveiligheid worden niet alleen specifieke ongevallen onderzocht, maar ook themastudies verricht. Daarbij wordt een bepaald soort ongeval of veiligheidsprobleem onder de loep genomen. In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van zo’n themastudie, gericht op ongevallen met vrachtauto’s waarmee tijdens duisternis op een onverlichte weg wordt gemanoeuvreerd. Bij dergelijke ongevallen blijken in meerdere opzichten structurele veiligheidsproblemen aan de orde te zijn. Zo blijkt een deel van de bedrijfsterreinen maar één uitrit te hebben en verder zodanig te zijn ingericht dat vrachtauto’s er niet kunnen keren (waardoor dergelijke voertuigen het terrein achteruitrijdend moeten oprijden of verlaten). Verder is gebleken dat bij duisternis de zijkant van een vrachtauto, ook als deze van de voorgeschreven verlichting en reflectoren is voorzien, onder bepaalde omstandigheden onvoldoende zichtbaar en/of herkenbaar is. De gesignaleerde problematiek bestaat al sinds jaar en dag. In de loop van de tijd zijn er wel maatregelen genomen (zoals de verplichting tot het aanbrengen van zijreflectoren en later ook zijmarkeringslichten op vrachtauto’s), maar er doen zich nog steeds relatief veel ongevallen voor waarbij de gebrekkige zichtbaarheid en/of herkenbaarheid van vrachtauto’s een rol speelt. Bovendien moet worden gesteld dat nog niet alle verbeter-mogelijkheden worden benut. Zo kan een deel van de bedrijfsterreinen beter toegankelijk worden gemaakt door een extra uitrit en/of een andere inrichting van het terrein, terwijl de zichtbaarheid en herkenbaarheid van vrachtauto’s bij duisternis nog aanmerkelijk kan worden verbeterd door het aanbrengen van retro-reflecterende contourmarkering (RRCM).

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.