Direct naar de inhoud

Lekkage fenol, Stolthaven Moerdijk

Status : Afgerond

Op 31 december 2019 werd bij Stolthaven Moerdijk B.V. 350 m3 fenol overgepompt van een binnenvaartschip naar een opslagtank. Tijdens het overpompen liep de druk in de opslagtank zodanig op dat de tank met fenol loskwam van de bevestigingsankers en ongeveer een meter opveerde. Door het opveren scheurde de bodem van de tank en kwam er 300 m3 fenol vrij. Het fenol is opgevangen in een tankput en met het automatische blussysteem afgedekt. Door het omhoog komen van de opslagtank raakten ook de doorvoeren van de aanvoerleiding naar de opslagtank in de wand van de tankput ontzet en gingen lekken. Enkele kubieke meters fenol zijn naast de tankput terechtgekomen en er zijn fenoldampen vrijgekomen. Medewerkers van Stolthaven zijn door ambulancepersoneel onderzocht, niemand is doorverwezen naar het ziekenhuis. De vrijgekomen fenoldampen hebben geen invloed op de omgeving gehad.

Zicht op procesparameters ontbreekt

De medewerkers in de controlekamer waren tijdens het overpompen niet op de hoogte van de actuele druk in de opslagtank. De druk was alleen analoog af te lezen op het dak van de tank. Door het ontbreken van zicht op de kritische procesparameters kon niet tijdig worden ingegrepen toen de druk in de opslagtank opliep.

Over de druk in de verschillende onderdelen van het verlaadproces was geen data gelogd. Ook was de stand van de afsluiters tijdens het verladen niet vastgelegd en zijn er geen beelden van de ingang van de dampretourleiding van vóór het incident. Hierdoor kan niet met zekerheid worden vastgesteld wat de oorzaak is geweest van de oplopende druk in de opslagtank en het scheuren ervan. Wel bleek dat het dak en de veiligheidskleppen van de opslagtank enkel waren geïsoleerd, terwijl deze, door de kristalliserende eigenschappen van fenol, ook verwarmd moeten zijn. Een mogelijkheid is dat in, of bij, de ingang van de dampretourleiding in het onverwarmde dak van de opslagtank zich een blokkade van gekristalliseerd fenol heeft gevormd, die tijdens het moment van de release werd weggeblazen. Dit is niet met zekerheid vast te stellen, omdat bij inspecties na het incident geen blokkades van gekristalliseerde fenol zijn aangetroffen. De openingen van de veiligheidsventielen in de opslagtank waren wel aantoonbaar verstopt met gekristalliseerde fenol. Ondanks aanwezige procedures waren de eerdere signalen van deze verstopping gemist.

In de periode voorafgaand aan de eerste levering van fenol zijn plannen gemaakt om de opslagtank geschikt te maken voor het opslaan van fenol door de veiligheidsventielen te verwarmen. Ondanks de beschikbare informatie over de kristalliserende eigenschappen van fenol en de noodzaak tot verwarmde installatieonderdelen, is er in de besluitvorming uitgegaan van de al aanwezige kennis bij Stolthaven over het gedrag van chemische stoffen met een laag smeltpunt tijdens opslag. Hierdoor zijn ingezette acties om de opslagtank geschikt te maken voor de opslag van fenol niet doorgezet.

Sinds het voorval heeft Stolthaven diverse technische en organisatorische aanpassingen gedaan om de veiligheid op hun locatie te vergroten.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.