Direct naar de inhoud
  • Home
  • Nieuws
  • Veiligheidsbeginselenwet is noodzakelijk

Naar de mening van de heer Van Vollenhoven moet de overheid, als veiligheidsregisseur, dan wel duidelijk maken waaruit die medeverantwoordelijkheid, die eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid, van die burgers, ondernemingen en organisaties dan eigenlijk bestaat.
Nu is daarover grote onduidelijkheid. Daardoor ontbreekt op dit moment dan ook de balans tussen de omvang van verantwoordelijkheid voor veiligheid van de overheid en die van burgers, ondernemingen en organisaties.

Veel veiligheidsvoorschriften worden niet in wetgeving vastgelegd maar in niet-verbindende normen en richtlijnen. Dat past weliswaar in het kader van de deregulering, maar betekent in de praktijk dat de toezichthouders totaal geen zicht hebben op de naleving van die regels. Het toezicht moet zich immers beperken tot de verbindende voorschriften, de wet- en regelgeving.
Zelfs in de risicovolle sectoren ontbreekt dat zicht en is er als gevolg daarvan sprake van een “onzekere veiligheid”.

De heer Van Vollenhoven kondigde aan met een voorstel te zullen komen voor een kleine Veiligheidsbeginselenwet. In deze wet zijn de beginselen opgenomen waaraan de eigen verantwoordelijkheid van ondernemingen en organisaties dient te voldoen. De ervaringen met de onafhankelijke onderzoeken leren dat de partijen hiervoor open staan. “Zonder zo’n wet worden de risico’s voor de samenleving gewoonweg te groot en kan de overheid nimmer als vangnet dienen als bedrijven of organisaties hun verantwoordelijkheid voor veiligheid niet nemen”, aldus de heer Van Vollenhoven.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.