Direct naar de inhoud
  • Home
  • Nieuws
  • Tweerichtingsverkeer bij onderhoud tunnels ongewenst

Regelmatig wordt tijdens onderhoudswerkzaamheden in verkeerstunnels één van de twee tunnelbuizen afgesloten en wordt er in de andere tunnelbuis tweerichtingsverkeer ingesteld. Op dat moment vervalt een relatief veilige eigenschap van alle grotere Nederlandse verkeerstunnels: een eigen tunnelbuis voor elke rijrichting. De Raad voor de Transportveiligheid, onder voorzitterschap van mr. Pieter van Vollenhoven, onderzocht twee ernstige ongevallen in tunnels, waarbij sprake was van tweerichtingsverkeer in één tunnelbuis. De Raad concludeert dat de gevaren van een dergelijke situatie nog onvoldoende worden onderkend. Wanneer beide rijrichtingen gebruik moeten maken van één tunnelbuis wordt niet alleen de kans op ongevallen groter, maar ook de gevolgen ervan worden potentieel ernstiger. Indien er bij een ongeval brand ontstaat, is de kans groter dat vluchtende automobilisten in verstikkende rook terecht komen.
Daarom wordt aanbevolen dat de Ministers van Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maatregelen treffen opdat wordt gewaarborgd dat bij onderhoud van tunnels tweerichtingsverkeer alleen wordt toegestaan, als alle alternatieven aantoonbaar nog grotere bezwaren voor de veiligheid opleveren. Indien tweerichtingsverkeer onvermijdelijk wordt geacht, zouden de tunnelbeheerders verplicht moeten worden zich maximaal in te spannen om de risico’s zo beperkt mogelijk te houden. Dit kan worden gerealiseerd door het instellen van tijdelijke maatregelen zoals het weren van vrachtverkeer.
Meer in het algemeen vraagt de Raad de drie ministers ervoor zorg te dragen dat tijdens onderhoud het veiligheidsniveau van tunnels tijdens onderhoud aantoonbaar even hoog is als tijdens regulier gebruik. Bij nieuwe tunnels dienen de ministers te waarborgen dat bij het ontwerp al wordt gezorgd dat onderhoud zo veilig mogelijk kan plaatsvinden. Aan tunnelbeheerders wordt aanbevolen om vooruitlopend op maatregelen van de Ministers zelf alvast invulling te geven aan deze aanbevelingen.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.