Direct naar de inhoud
  • Home
  • Nieuws
  • Reactie Onderzoeksraad voor Veiligheid n.a.v. berichtgeving onderzoek ramp Faro

Over het rapport van de heer Horlings over het onderzoek naar de ramp in Faro in 1992 waarover vandaag in de media is gepubliceerd, kan de Raad geen reacties geven omdat de Raad dit rapport niet heeft kunnen inzien en beoordelen. De Raad heeft in september 2010 gesproken met de auteur van een boek over de ramp in Faro waarvoor het voornoemde rapport een van de onderliggende stukken was. In dit gesprek zijn geen feiten naar voren gekomen die niet al bekend waren uit het originele rapport van de Portugese ongevallenraad. Wel stond er in dit boek een aantal zaken die de Raad niet kon beoordelen als feitelijk juist of onjuist zonder het onderzoek dat daaraan ten grondslag ligt te kennen.

Overigens maakt de procedure zoals deze in het internationaal luchtvaartongevallenonderzoek is afgesproken, het onmogelijk voor derden in een rapport te wijzigen. Het schrijven en aanpassen van een rapport over een onderzoek is de volledige verantwoordelijkheid van de ongevallenonderzoekers in het betreffende land, in dit geval Portugal. De toenmalige Raad voor de Luchtvaart heeft conform internationaal vastgelegde procedures destijds reacties gegeven op het conceptrapport van de Portugezen (deze reacties zijn ook als bijlage opgenomen in het Portugese rapport), maar er is geen sprake van dat de Raad voor de Luchtvaart in het rapport heeft kunnen wijzigen.

De Raad voor de Luchtvaart heeft een vertaling in het Engels laten maken van het originele rapport om de toegankelijkheid ervan te vergroten. De Raad voor de Luchtvaart heeft daarbij op iedere pagina opgenomen dat het een niet-officiële vertaling betrof en dat bij een eventueel verschil in tekst de originele Portugese tekst altijd prevaleert.

Vervolg persbericht 21 februari 2011

Op 17 februari heeft de Onderzoeksraad het rapport van de heer Horlings toegezonden gekregen. Op dit moment zijn onderzoekers van de sector Luchtvaart van de Onderzoeksraad bezig het rapport te bestuderen. Aan de hand van de resultaten hiervan zal worden bekeken of er aanleiding bestaat voor de Raad zich te bezinnen of nadere acties richting de verantwoordelijke onderzoeksinstantie noodzakelijk zijn.

Mededeling voor redacties Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de woordvoerders van de Raad, Fred Sanders, 070 3337000 of 06 53 111389 of Sandra Groenendal, 0623 175 701 of 070 333 70 59.

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.