Direct naar de inhoud
  • Home
  • Nieuws
  • Rapport van eerste bevindingen wijst op externe oorzaak crash MH17

De Cockpit Voice Recorder, de Flight Data Recorder van het vliegtuig en de gegevens van de luchtverkeersleiding wijzen allemaal uit dat vlucht MH17 tot 13.20:03 uur (UTC) normaal verliep en vervolgens abrupt eindigde. Bij het uitluisteren van de Cockpit Voice Recorder is in de communicatie tussen de bemanningsleden in de cockpit geen aanwijzing gevonden dat er sprake was van een mankement of noodsituatie. Ook zijn geen waarschuwingstonen in de cockpit gehoord die zouden kunnen wijzen op technische problemen. De Flight Data Recorder heeft geen waarschuwingen van de vliegtuigsystemen geregistreerd en parameters voor de vliegtuigmotoren waren normaal. De radiocommunicatie met de Oekraïense luchtverkeersleiding bevestigt dat er geen noodoproep is gedaan door de cockpitbemanning. De laatste oproepen van de Oekraïense luchtverkeersleiding tussen 13.20:00 uur (UTC) en 13.22:02 (UTC) bleven onbeantwoord.

Het verspreidingspatroon van de wrakstukken wijst erop dat het vliegtuig tijdens de vlucht in stukken is gebroken (in-flight break up). Volgens de beschikbare onderhoudsdocumenten was het vliegtuig bij vertrek uit Amsterdam luchtwaardig, er waren geen technische storingen bekend. Het vliegtuig werd bestuurd door een gekwalificeerde en ervaren bemanning.

Schadepatroon

Het is tot op heden niet mogelijk geweest uitgebreid onderzoek te doen aan de wrakstukken. Op het beschikbare beeldmateriaal is echter te zien dat de wrakstukken op veel plaatsen zijn doorboord. Het schadepatroon in de vliegtuigromp en de cockpit komt overeen met de schade die verwacht mag worden van een groot aantal objecten dat met hoge snelheid het vliegtuig van buitenaf doorboort. Vermoedelijk heeft dit dermate veel schade aan het vliegtuig toegebracht dat het leidde tot het in stukken breken van het vliegtuig. Dit verklaart dan ook het abrupte einde van de gegevensregistratie op beide recorders, het gelijktijdige verlies van contact met de luchtverkeersleiding en het verdwijnen van het vliegtuig van de radar.

Verder onderzoek

In het rapport van eerste bevindingen geeft de Onderzoeksraad de eerste resultaten uit het onderzoek dat in volle gang is. Om preciezer vast te stellen wat de crash heeft veroorzaakt, en hoe het vliegtuig is gedesintegreerd zal meer onderzoek verricht moeten worden. De Raad verwacht dat daarvoor in de komende periode aanvullend onderzoeksmateriaal beschikbaar komt. Het onderzoeksteam zal vanaf dit moment gaan toewerken naar het definitieve onderzoeksrapport. De Raad streeft ernaar dit rapport binnen een jaar te kunnen publiceren.

Procedure

Het concept van het rapport van eerste bevindingen is voor commentaar voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de landen die deelnemen aan het onderzoek (Maleisië, Oekraïne, de Russische Federatie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië). Alle vertegenwoordigers hebben afgelopen week hun reactie op het conceptrapport gestuurd. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de suggesties beoordeeld en het rapport aangepast waar dat naar het oordeel van de Raad terecht was.

Voorzitter Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid:

“De crash met vlucht MH17 betekende een grote schok voor de samenleving en heeft veel vragen opgeroepen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil voor de nabestaanden en de samenleving zo goed mogelijk vaststellen wat de oorzaak van de crash is geweest.
 
De eerste resultaten van het onderzoek wijzen op een externe oorzaak van de crash met vlucht MH17. Om preciezer vast te stellen wat de oorzaak is geweest, moet meer onderzoek verricht worden. De Raad verwacht dat in de komende periode aanvullend onderzoeksmateriaal beschikbaar komt.
  
In het rapport van eerste bevindingen geeft de Onderzoeksraad de eerste resultaten uit het onderzoek dat in volle gang is. Het onderzoeksteam zal vanaf dit moment gaan toewerken naar het definitieve onderzoeksrapport. De Raad streeft ernaar dit rapport binnen een jaar te kunnen publiceren."

Lees hier het rapport van eerste bevindingen en bijbehorend erratum. Daarnaast is een Engelstalige versie van het rapport beschikbaar.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.