Direct naar de inhoud
  • Home
  • Nieuws
  • Onderzoeksraad voor veiligheid gaat van start.

De Onderzoeksraad voor veiligheid is op dinsdag 1 februari 2005 met zijn werkzaamheden begonnen. Op 7 februari zal de Onderzoeksraad, onder voorzitterschap van mr. Pieter van Vollenhoven, in aanwezigheid van Hare majesteit Koningin Beatrix en minister-president Balkenende officieel worden geïnstalleerd door minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden). Naast de voorzitter bestaat de Onderzoeksraad uit mevr. A. van den Berg, ir. J.P. Visser, dr. F.J.H. Mertens en mr. J.A. Hulsenbek.

De Onderzoeksraad is een bij Rijkswet ingesteld zelfstandig bestuursorgaan, dat tot taak heeft rampen, ongevallen en incidenten te onderzoeken, met de bedoeling daaruit lering te trekken. Daarbij worden eventueel ook de gevolgen van het voorval en de bestrijding daarvan betrokken. Op grond van de Rijkswet, die op 30 november 2004 door de Eerste Kamer is goedgekeurd, is de Onderzoeksraad bevoegd onderzoek te verrichten naar gebeurtenissen op terreinen zoals verkeer en vervoer, defensie, gezondheid, defensie, milieu, branden en explosies, industrie, bouw, natuurrampen. In beginsel komen alle voorvallen in aanmerking voor onderzoek door de Ondezoeksraad, met uitzondering van gebeurtenissen op het gebied van openbare orde, terreurbestrijding, vredesmissies, oorlogshandelingen en dergelijke. De Onderzoeksraad is bevoegd voor het gehele Koninkrijk, dus Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. De Onderzoeksraad ziet het eerste jaar als aanloopjaar en zal dan bezien hoe de selectie van onderzoeken plaatsvindt.

De Onderzoeksraad doet, op grond van zijn bevindingen, aanbevelingen aan betrokkenen, die de wettelijke plicht hebben binnen een jaar op die aanbevelingen te reageren. De nieuwe Onderzoeksraad heeft mede de bevoegdheid de reacties op de aanbevelingen te bewaken.

De taken van de Raad voor de Transportveiligheid, die sinds 1 juli 1999 voorvallen in de sectoren luchtvaart, wegverkeer, binnenscheepvaart, railverkeer en buisleidingvervoer onderzoekt, worden door de nieuwe Onderzoeksraad overgenomen. Dat geldt ook voor de nog niet afgeronde onderzoeken van de Raad voor de Transportveiligheid.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.