Direct naar de inhoud
  • Home
  • Nieuws
  • Onderzoeksraad voor Veiligheid besluit onderzoek Herculesramp niet te heropenen

Op 7 januari 2010 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Onderzoeksraad voor Veiligheid, onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven,verzocht de behandeling over te nemen van de brief die het bestuur van de Stichting Herculesramp 1996 op 20 november 2009 aan de Minister President heeft gericht. In de brief van de Stichting werd uitdrukkelijk gevraagd om heropening van het onderzoek naar de ramp met de Hercules op basis van nieuwe feiten en argumenten in het boek van de heer Matheeuwsen, Vergeten ramp.

Naar aanleiding van het verzoek van de minister heeft de Raad het boek zorgvuldig bestudeerd en de heer Matheeuwsen uitgenodigd om zijn bevindingen met betrekking tot zijn boek te komen toelichten. De Raad was onder de indruk van het boek van de heer Matheeuwsen over de Herculesramp. De uitgebreide analyse in het boek toont duidelijk de kwalijke gevolgen van de vele na en naast elkaar uitgevoerde onderzoeken naar het ongeval aan.

Toch is de Raad, na kennis genomen te hebben van het boek alsmede gebaseerd op de gesprekken met de heerMatheeuwsen en leden van de Stichting Herculesramp, tot de conclusie gekomen dat noch het boek van de heer Matheeuwsen met de toelichting en briefwisseling erna, noch de nadere oriëntatie van de Raad nieuwe feiten hebben opgeleverd die een heropening van het onderzoek rechtvaardigen. Het ontbreken van flight data gegevens maken het onmogelijk bestaande twijfels weg te nemen. De Raad acht het niet verantwoord op grond van veronderstellingen (nieuwe) conclusies te trekken.

In het boek van de heer Matheeuwsen wordt gerefereerd aan een nieuw – niet openbaar – rapport met aanvullende informatie van Lt-Kol KLu b.d. ing. H. Horlings, waarin onder andere nieuw feitenmateriaal gepresenteerd zou worden. Zorgvuldigheidshalve is met de heer Horlings over zijn rapport gesproken. Echter, dit goede overleg heeft eveneens geen nieuwe feiten opgeleverd die een heropening van het onderzoek zouden kunnen rechtvaardigen.

Mededeling voor redacties
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de woordvoerders van de Raad, Fred Sanders, 070 3337000 of 06 53 111389 of Sandra Groenendal, 0623 175 701 of 070 333 70 59.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.