Direct naar de inhoud
  • Home
  • Nieuws
  • Onderschatting procesrisico’s achterliggende oorzaak gasexplosie Warffum

De explosie van de tank heeft plaatsgevonden tijdens renovatiewerkzaamheden boven op de tank. Nieuwe leidingen moesten met lassen verbonden worden aan een leiding die was aangesloten op de met water en aardgascondensaat gevulde tank. De tank was afgesloten door een afsluiter. Deze afsluiter was de enige barrière tussen het explosieve mengsel in de tank en de te maken las. Voor of tijdens het aanbrengen van de laatste las, is de tank geëxplodeerd. Na het voorval is de afsluiter in geopende toestand aangetroffen.

De Onderzoeksraad heeft dit onderzoek ingesteld om na te gaan waarom een bedrijf als de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) met jarenlange ervaring en zoveel veiligheidsaandacht, veiligheidskennis, veiligheidsinspanning en relatief weinig ongevallen, toch te maken kreeg met zo`n ernstig ongeval als in Warffum. Met de verkregen inzichten hoopt de Raad een bijdrage te leveren aan het voorkomen van dergelijke ongevallen in de toekomst. Uit het onderzoek is gebleken dat de NAM toestemming heeft verleend om werkzaamheden uit te voeren op grond van een werkvergunning die een verkeerd risiconiveau aangaf, namelijk “laag”, terwijl de risicokwalificatie “hoog” had moeten zijn. De NAM had om die reden (volgens de eigen procedures) geen toestemming mogen verlenen.
Naar de mening van de Raad is de kennis over veilig werken, arbeidsveiligheid, een basisverplichting voor allen die in de industrie werken. Daarnaast bestaan ook de risico`s die direct voortkomen uit het proces, procesrisico`s, die eveneens van invloed kunnen zijn op de arbeidsveiligheid. Significante verbeteringen op het gebied van de procesveiligheid hadden geleid tot steeds meer aandacht voor de risico`s op het gebied van de arbeidsveiligheid. Daardoor was de aandacht voor en onderkenning van de procesrisico`s minder geworden hetgeen er ook toe leidde dat het toezicht op de procesveiligheid en de naleving van procedures onvoldoende was.

De Raad heeft in zijn onderzoek de indruk gekregen dat de gesignaleerde tekortkomingen zich niet beperkten tot Warffum. Alles overziend concludeert de Raad dat het veiligheidsmanagement van de NAM structurele tekortkomingen kende. Naar de mening van de Raad is het noodzakelijk het veiligheidsmanagement opnieuw kritisch te analyseren en op basis daarvan actie te ondernemen.
Persbericht_NAM_Warffum.pdf

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.