Defensie

Over Defensie

De sector Defensie doet onderzoek naar voorvallen binnen alle defensieonderdelen. Te denken valt aan voorvallen binnen de militaire luchtvaart, scheepvaart, wegvervoer en ondergrondse infrastructuur. Het optreden van de krijgsmacht in oorlogssituaties of tijdens operaties ter handhaving van de... Lees meer