Ga naar het onderzoek

Prof. mr. dr. Erwin Muller

Prof. mr. dr. E.R. (Erwin) Muller (1965) is raadslid en tevens vice-voorzitter. Daarnaast is hij hoogleraar Veiligheid en Recht aan de Universiteit Leiden. Erwin Muller was eerder wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie aan de Universiteit Leiden, directeur van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, directeur van de Nederlandse Politie Academie en directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij heeft vele wetenschappelijke en praktijkgerichte onderzoeken verricht en publicaties geschreven over veiligheid en veiligheidszorg.

Nevenfuncties

  • Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Avans Hogeschool
  • Lid Raad van Advies Rechtbank Gelderland
  • Lid Adviesraad Nationale Veiligheid
  • Lid Bestuur A.E.J. Modderman Stichting
  • Lid Bestuur Leerstoelen Criminalistiek
  • Lid Redactieraad Tijdschrift Veiligheid Elsevier
  • Lid Redactieraad Nieuwsbrief Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
  • Lid Kenniskring Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
  • Hoofdredacteur Handboeken Veiligheid
  • Lid Raad van Toezicht GGZ Noord-Holland-Noord