Over de raad

De raad, bestaande uit een aantal permanente raadsleden, vormt het gezicht van de Onderzoeksraad naar de samenleving. De raadsleden hebben brede kennis van veiligheidsvraagstukken. Daarnaast beschikken zij over ruime bestuurlijke en maatschappelijke ervaring in verschillende functies.

Het kleine aantal permanente raadsleden maakt het mogelijk snel te beslissen over het wel of niet onderzoeken van een voorval en daardoor slagvaardig te opereren.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid bestaat uit de volgende permanente leden:

Naast de permanente raadsleden, telt de Raad een aantal buitengewone raadsleden. Zij ondersteunen de Raad op basis van hun sectorgerichte deskundigheid. De buitengewone raadsleden kunnen in verband met specifieke onderzoeken bij vergaderingen van de Raad worden betrokken.