Sector Zeescheepvaart

Rapportage Ongevallen Scheepvaart november 2017 - april 2018

Introductie

Aan boord van een schip liggen dagelijks diverse gevaren op de loer. Het hebben van praktijkervaring is een bepalende factor in het omgaan met die gevaren. De Onderzoeksraad onderzoekt regelmatig (dodelijke) ongevallen waarbij de (minst ervaren) matroos aan boord is betrokken. In deze rapportage wordt daarom aandacht besteed aan het belang van het onder begeleiding opdoen van praktijkervaring in een risicovolle omgeving.

Naast onervarenheid kan zelfoverschatting in een risicovolle omgeving ook leiden tot een ongeval. De technische hulpmiddelen zijn tegenwoordig tot heel veel in staat en vaak bepalend voor de condities waarin een schip mag varen. Het feit dat een schip in alle omstandigheden mág varen, wil niet zeggen dat men onder alle omstandigheden móet blijven varen. Tenslotte bepalen de kennis en ervaring van de bemanning hoe een potentieel risicovolle situatie onder de gegeven omstandigheden afloopt.

Statistieken

  • Startdatum onderzoek 1 nov. 2017
  • Einddatum onderzoek 30 apr. 2018
  • Type onderzoekVolledig
  • Status onderzoekAfgerond

Raadslid voor dit project

Fasen:

Publicatie