Sector Luchtvaart

Kwartaalrapportage luchtvaart 1e kwartaal 2018

Introductie

In deze kwartaalrapportage treft u informatie aan over alle ernstige incidenten en ongevallen met luchtvaartuigen die in het eerste kwartaal van 2018 zijn gemeld aan de Onderzoeksraad, de onderzoeken die zijn gestart en welke rapporten zijn gepubliceerd.

Statistieken

  • Startdatum onderzoek 1 jan. 2018
  • Einddatum onderzoek 31 mrt. 2018
  • Type onderzoekVolledig
  • Status onderzoekAfgerond

Fasen:

Publicatie