Sector Luchtvaart

Kwartaalrapportage luchtvaart 4e kwartaal 2017

Introductie

In deze kwartaalrapportage treft u informatie aan over alle ernstige incidenten en ongevallen met luchtvaartuigen die in het vierde kwartaal van 2017 zijn gemeld aan de Onderzoeksraad, de onderzoeken die zijn gestart en welke rapporten zijn gepubliceerd.

Statistieken

  • Startdatum onderzoek 1 okt. 2017
  • Einddatum onderzoek 31 dec. 2017
  • Type onderzoekVolledig
  • Status onderzoekAfgerond

Fasen:

Publicatie