Sector Crisisbeheersing en hulpverlening

Onafhankelijk onderzoek in het publiek belang

Introductie

Onafhankelijk onderzoek naar een ramp of kwestie die de publieke orde verstoort, heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Het brengt de feiten rond het pijnlijke voorval aan het licht en stelt de samenleving in staat de gebeurtenis te duiden, te verwerken en ervan te leren.

Maar wat is dat eigenlijk, onafhankelijk onderzoek? En hoe geef je dat goed vorm? Dat is de vraag waarop de Onderzoeksraad voor Veiligheid reflecteert in de publicatie ‘Onafhankelijk onderzoek in het publiek belang.’

De Raad sprak met initiatiefnemers, uitvoerders en ontvangers van onafhankelijk onderzoek over hun ervaringen en kwam zo tot drie cruciale dimensies voor onafhankelijk onderzoek die er in de praktijk toe blijken te doen: onafhankelijkheid in positie, in oordeelsvorming en in beeldvorming.

Boekpresentatie 8 maart 2018
Op donderdag 8 maart 2018 heeft de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Tjibbe Joustra, het eerste exemplaar van boek aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren. Tijdens deze bijeenkomst is door Piet Hein Donner, vice-president van de Raad van State, en onderzoeksjournalist Jeroen Smit gereflecteerd op het onderwerp onafhankelijk onderzoek.

Reflectie op onafhankelijke onderzoek door Piet Hein Donner, vice-president Raad van State
Reflectie op onafhankelijk onderzoek door Jeroen Smit, onderzoeksjournalist
Speech Tjibbe Joustra, voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid

Statistieken

 • Startdatum onderzoek
 • Einddatum onderzoek 8 mrt. 2018
 • Type onderzoekVolledig
 • Status onderzoekAfgerond

Raadslid voor dit project

Fasen:

Publicatie

 • Persberichten 8 mrt. 2018

  Onafhankelijk onderzoek in het publiek belang

  Onafhankelijk onderzoek naar een ramp of kwestie die de publieke orde heeft verstoord, heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Het brengt de feiten rond het pijnlijke voorval aan het licht en stelt de samenleving in staat de gebeurtenis te duiden, te verwerken en ervan te leren. Wanneer dit onderzoek uitgroeit tot gezaghebbend referentiepunt, draagt het bij aan het vertrouwen in het functioneren van de democratie. Het vraagt van de machthebbende partijen dat zij ruimte geven aan het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het vandaag gepubliceerde boek ‘Onafhankelijk onderzoek in het publiek belang’.
   

 • Downloads

Rapporten