Sector Industrie, buisleidingen & netwerken

Chemie in samenwerking - Veiligheid op het industriecomplex Chemelot Limburg

Introductie

Op het Limburgse chemiecomplex Chemelot wordt grootschalig gewerkt met gevaarlijke stoffen. Ook is op het terrein een onderzoeks- en onderwijscampus aanwezig waar gemiddeld 2.500 onderzoekers en studenten verblijven. Het terrein ligt vlakbij verschillende woonwijken van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek. Bijzonder aan Chemelot is dat alle bedrijven en instellingen op het terrein onder één overkoepelende omgevingsvergunning vallen.

In 2016 vonden op het Limburgse chemiecomplex Chemelot vier voorvallen plaats: drie ernstige emissies van gevaarlijke stoffen en een ongeval met dodelijke afloop. De Onderzoeksraad heeft onderzoek gedaan om te achterhalen hoe partijen op Chemelot de veiligheid beheersen en welke tekortkomingen en kwetsbaarheden er zijn.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de veiligheid van de installaties op Chemelot beter beheerst kan worden. Het werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich, zeker wanneer meerdere van zogeheten Brzo-bedrijven op één terrein gevestigd zijn. De risico’s worden nu per bedrijf beheerst, waarbij de aanpak gericht is om te voldoen aan wet- en regelgeving. Een overkoepelende visie op veiligheid van Chemelot als geheel ontbreekt. De Onderzoeksraad concludeert dat de bestaande samenwerkingsverbanden beter benut moeten worden om de veiligheid structureel te verbeteren.

Statistieken

  • Startdatum onderzoek 17 feb. 2017
  • Einddatum onderzoek 21 jun. 2018
  • Type onderzoekVolledig
  • Status onderzoekAfgerond

Raadslid voor dit project

Fasen:

Publicatie

  • Persberichten

    Meer samenwerking nodig voor veilig Chemelot

    De groeiambities van het Limburgse industriecomplex Chemelot vereisen een hoger veiligheidsniveau. Ook de ligging dichtbij verschillende woonwijken en het grote aantal aanwezigen op de Campus zijn aanleiding om meer ambities te tonen op het vlak van veiligheid. Voldoen aan wet- en regelgeving is op zich een juist uitgangspunt, maar zeker bij groei moet voortdurend gestreefd worden naar het verbeteren van de veiligheid.  Om dit te bereiken, moeten partijen op Chemelot de bestaande samenwerking beter benutten. Dit blijkt uit het rapport  ‘Chemie in samenwerking – veiligheid op het industriecomplex Chemelot’ dat vandaag door de Onderzoeksraad is gepubliceerd.

  • Downloads

Rapporten

Aanbevelingen