Sector Binnenvaart

Stuwaanvaring door Benzeentanker bij Grave

Introductie

Donderdag 29 december 2016 voer een met 2.000 ton benzeen beladen binnenvaartschip  in dichte mist door de gesloten stuw bij Grave. Bij dit voorval vielen geen slachtoffers. Wel ontstond aan dek van het schip zware schade en kwam een geringe hoeveelheid van de giftige stof benzeen vrij.  Daarnaast raakte de stuw zwaar beschadigd, waardoor het waterpeil tussen Grave en Sambeek drie meter daalde. Dit had grote gevolgen voor de scheepvaart en de woonboten in de omgeving. Mede door de dichte mist hadden de hulpdiensten grote moeite om de volle omvang van het incident te overzien. De locatie van het ongeval ligt precies op de grens van twee gemeenten en drie veiligheidsregio’s. Het lukte de verschillende betrokken partijen niet om een gezamenlijk beeld te vormen en hun acties op elkaar af te stemmen.

Binnenvaartschippers die gevaarlijke stoffen vervoeren, moeten bij dichte mist extra veiligheidsmaatregelen treffen. Het gaat bijvoorbeeld om het inkorten van de vaartijden of het eerder aflossen van de schipper. Rijkswaterstaat moet daarnaast de bevoegdheid krijgen om bij extreme weersomstandigheden het scheepvaartverkeer plaatselijk stil te leggen. Verder is het belangrijk om de crisisbeheersing en hulpverlening in grensgebieden van verschillende regio’s beter te coördineren.  

Die Zusammenfassung ‘Stauwerkkollision durch Benzoltanker bei Grave’ is auch in deutscher Sprache erschienen.

Statistieken

  • Startdatum onderzoek 24 jan. 2017
  • Einddatum onderzoek 3 mei 2018
  • Type onderzoekVolledig
  • Status onderzoekAfgerond

Raadslid voor dit project

Publicatie

  • Persberichten 3 mei 2018

    Stuw Grave: Varen met gevaarlijke stoffen in mist aan banden

    Binnenvaartschippers die gevaarlijke stoffen vervoeren, moeten bij dichte mist extra veiligheidsmaatregelen treffen. Het gaat bijvoorbeeld om het inkorten van de vaartijden of het eerder aflossen van de schipper. Rijkswaterstaat moet daarnaast de bevoegdheid krijgen om bij extreme weersomstandigheden het scheepvaartverkeer plaatselijk stil te leggen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Stuwaanvaring door benzeentanker bij Grave’ dat vandaag door de Onderzoeksraad voor Veiligheid is gepubliceerd. Ook dienen de crisisbeheersing en hulpverlening in grensgebieden van verschillende regio’s beter gecoördineerd worden.  

  • Downloads

Rapporten

Aanbevelingen