Sector Binnenvaart

Onderzoek naar aanvaring stuw bij Grave Grave

Introductie

De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar de aanvaring bij de stuw bij Grave eind december vorig jaar. Het onderzoek richt zich op de aanvaring zelf, maar ook op de wijze waarop is omgegaan met de gevolgen. In de komende periode wordt de precieze onderzoeksvraag bepaald. In de voorbereiding op het besluit om al dan niet een onderzoek te starten, heeft de Raad in de afgelopen weken informatie over het ongeval opgevraagd bij verschillende instanties. Hiermee is gestart direct na de melding van de aanvaring op 29 december 2016.

Statistieken

  • Startdatum onderzoek 24 jan. 2017
  • Einddatum onderzoek
  • Type onderzoekVolledig
  • Status onderzoekLopend

Raadslid voor dit project

Fasen:

Onderzoek

Deze fase is afgerond.

Op de hoogte blijven van dit onderzoek?

Meld je aan en wij houden je op de hoogte via de mail.