Sector Crisisbeheersing en hulpverlening

Omgevingsveiligheid hennepkwekerijen

Introductie

In Nederland is hennepteelt niet toegestaan. Toch zijn er naar schatting 10.000 tot 30.000 hennepkwekerijen. Een groot deel van deze hennepkwekerijen bevindt zich in woningen en veroorzaakt veiligheidsrisico’s voor omwonenden. Jaarlijks wordt bij 4.500 van de 6.000 ontmantelde hennepkwekerijen een gevaarlijke situatie aangetroffen door overbelasting van de elektriciteit. Per jaar wordt er € 200 miljoen aan energie illegaal afgetapt en zijn er ten minste 65 woningbranden als gevolg van hennepteelt. De Onderzoeksraad vindt dit zorgwekkend en heeft daarom onderzoek gedaan naar de veiligheidsrisico’s voor omwonenden van hennepkwekerijen.
 
Voor de bedrijfsmatige teelt van hennep wordt veel apparatuur in de woning gebruikt. Woningen zijn hier niet voor ontworpen en daarom ongeschikt. Om hennepteelt toch mogelijk te maken moet veel worden aangepast. De mogelijke gevolgen van het onkundig uitvoeren van deze aanpassingen zijn: brand, instorting en de aantasting van de gezondheid van omwonenden.
 
Om de veiligheid van omwonenden van hennepkwekerijen te verbeteren moeten publieke en private partijen samenwerken en maatregelen nemen om onveilige woonsituaties als gevolg van hennepteelt te voorkomen. Dit vraagt een andere manier van denken, waarbij niet het illegale karakter van de teelt centraal staat, maar de onveilige situaties die de teelt veroorzaakt voor omwonenden.

Statistieken

  • Startdatum onderzoek 14 jul. 2016
  • Einddatum onderzoek 1 mrt. 2018
  • Type onderzoekVolledig
  • Status onderzoekAfgerond

Raadslid voor dit project

Fasen:

Publicatie

  • Persberichten 1 mrt. 2018

    Hennepkwekerijen in woningen: risico voor omwonenden

    Om de veiligheid van omwonenden van hennepkwekerijen te verbeteren moeten publieke en private partijen samenwerken en maatregelen nemen om onveilige woonsituaties als gevolg van hennepteelt te voorkomen. Het illegale karakter van hennepteelt mag voor partijen geen reden zijn om het probleem niet aan te pakken. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport “Omgevingsveiligheid hennepkwekerijen” dat vandaag is gepubliceerd.

  • Downloads

Rapporten

Aanbevelingen

Omgevingsveiligheid hennepkwekerijen