Sector Crisisbeheersing en hulpverlening

Samenwerken aan nucleaire veiligheid

Introductie

De Onderzoeksraad heeft onderzocht hoe Nederland met België en met Duitsland samenwerkt om een kernongeval te voorkomen en de gevolgen van een eventueel ongeval te beperken. Ook is onderzocht hoe de informatievoorziening aan burgers verloopt. De Raad is zijn onderzoek gestart naar aanleiding van onrust onder de bevolking over incidenten in de Belgische kerncentrales Doel en Tihange. De Raad heeft niet alleen deze kerncentrales, maar ook de kerncentrales Borssele (in Nederland) en Emsland (in Duitsland) in zijn onderzoek betrokken.  
 
De kans op een ernstig kernongeval bij één van de genoemde kerncentrales is klein. Maar als zich een kernongeval voordoet, dan is het van belang dat de crisisbeheersing van de landen goed op elkaar is afgestemd. De Onderzoeksraad concludeert dat de samenwerking  op papier voor een deel is geregeld, maar als zich daadwerkelijk een kernongeval voordoet, deze waarschijnlijk niet goed zal verlopen.
 
Om goed voorbereid te zijn op een kernongeval met grensoverschrijdende gevolgen is het noodzakelijk dat Nederland de samenwerking met België en met Duitsland verbetert. Naast het verbeteren van de crisisplannen, moeten de landen meer samen oefenen en organiseren dat ze de te treffen maatregelen en de communicatie hierover onderling afstemmen.

Statistieken

  • Startdatum onderzoek 15 jun. 2016
  • Einddatum onderzoek 31 jan. 2018
  • Type onderzoekVolledig
  • Status onderzoekAfgerond

Fasen:

Inzage

  • Woensdag 31 januari a.s. publiceert de Onderzoeksraad voor Veiligheid het eindrapport van het onderzoek naar de samenwerking tussen Nederland, België en Duitsland als het gaat om de kerncentrales in de grensgebieden. De Onderzoeksraad heeft onderzocht hoe Nederland met zijn buurlanden samenwerkt om een kernongeval te voorkomen en de gevolgen van een eventueel ongeval te beperken. Tevens is onderzocht hoe de informatievoorziening aan burgers verloopt. Of de kerncentrales veilig zijn, is niet onderzocht. Tot aan de publicatiedatum doet de Onderzoeksraad geen nadere inhoudelijke mededelingen over het rapport.