Sector Luchtvaart

Veiligheid vliegverkeer luchthaven Schiphol

Introductie

De luchthaven Schiphol is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een van de belangrijkste Europese knooppunten van de burgerluchtvaart. Het ontwerp van de luchthaven en het systeem voor de afhandeling van het vliegverkeer zijn zo complex, dat dit structurele problemen oplevert. De grenzen van een veilige afhandeling van het vliegverkeer komen in zicht. Er zijn geen aanwijzingen dat de luchthaven op dit moment onveilig is, maar partijen moeten de veiligheidsrisico’s structureel verminderen. De Raad constateert dat verdere groei niet veilig kan worden opgevangen met marginale aanpassingen. Voordat kan worden besloten over groei van luchthaven Schiphol, moeten de risico’s voor het vliegverkeer op en rond de luchthaven worden aangepakt. Er is een fundamentele discussie nodig over de toekomst van de luchtvaart in Nederland en de mogelijkheden en beperkingen van groei van Schiphol. Hierbij moet de Nederlandse staat nadrukkelijker de eindverantwoordelijkheid nemen.

Complexiteit luchthaven Schiphol
Uit het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid komt naar voren dat het gebruik van de luchthaven Schiphol complex is. Bekijk hier aan de hand van kaarten, video’s en afbeeldingen welke factoren ten grondslag liggen aan deze complexiteit.

Statistieken

 • Startdatum onderzoek 2 mrt. 2016
 • Einddatum onderzoek 6 apr. 2017
 • Type onderzoekVolledig
 • Status onderzoekAfgerond

Fasen:

Publicatie

 • Een principiële discussie over de toekomst van luchthaven Schiphol is vanwege de veiligheid onvermijdelijk. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag naar aanleiding van de reacties die de Raad heeft ontvangen op zijn aanbevelingen uit het rapport Veiligheid Vliegverkeer Schiphol, dat in april 2017 werd gepubliceerd. Daarin concludeert de Raad dat de grenzen in zicht komen van de hoeveelheid vliegverkeer die op Schiphol veilig afgehandeld kan worden.

  Op Schiphol is een patroon zichtbaar dat de betrokken partijen eerst nieuwe veiligheidsrisico’s accepteren en vervolgens maatregelen nemen om de negatieve gevolgen voor de veiligheid te beperken. Die aanpak moet doorbroken worden. Veiligheid speelt naar het oordeel van de Onderzoeksraad in het huidige debat over de groei van Schiphol een ondergeschikte rol, waardoor het belang van veiligheid onvoldoende wordt afgewogen tegen de andere belangen die met de luchthaven zijn gemoeid.
   
  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Veiligheids platform Schiphol (VpS) grijpen het rapport juist aan om te benadrukken dat de Onderzoeksraad geen signalen heeft dat de veiligheid van het vliegverkeer op en rond Schiphol op het moment van onderzoek onvoldoende was. Daarmee gaan zij voorbij aan de conclusie dat de grenzen in zicht komen van wat op Schiphol veilig afgehandeld kan worden als gevolg van de snelle groei en de grote complexiteit van de infrastructuur en het vliegverkeer. Deze eenzijdige nadruk van de sector en het ministerie op een ‘veilig’ Schiphol doet geen recht aan de door de Onderzoeksraad in het rapport beschreven zorgen over veiligheid.

  Getalsmatige discussie
  Na decennia van groei, steeds weer nieuwe maatregelen nemen voor nieuwe risico’s en maximaal benutten van marges, is het debat over de grootste luchthaven van Nederland vooral een getalsmatige discussie geworden. Zo is het huidige plafond van 500.000 vluchten inmiddels een veel aangehaald referentiepunt. In dit plafond zijn de zogeheten ‘technische vluchten’ en de ‘general aviation’ echter niet opgenomen. Dit betreft duizenden vluchten op jaarbasis, die eveneens op de luchthaven worden afgehandeld en meewegen in de veiligheid van de omgeving.

  Dat de risico’s reëel en actueel zijn, blijkt uit de recente voorvallen die de Onderzoeksraad in onderzoek heeft genomen en waarbij de in het onderzoeksrapport uit 2017 geconstateerde bevindingen wederom een rol spelen.

  Bekijk het persbericht in pdf.

 • Andere berichten in deze fase

 • Persberichten 6 apr. 2017

  Grenzen in zicht veilige afhandeling vliegverkeer Schiphol

  Voordat kan worden besloten over groei van luchthaven Schiphol, moeten de risico’s voor het vliegverkeer op en rond de luchthaven worden aangepakt. Het ontwerp van de luchthaven en het systeem voor de afhandeling van het vliegverkeer zijn zo complex, dat dit structurele problemen oplevert. De grenzen van een veilige afhandeling van het vliegverkeer komen in zicht. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport ‘Veiligheid vliegverkeer Schiphol’ dat vandaag is gepubliceerd. Er zijn geen aanwijzingen dat de luchthaven op dit moment onveilig is, maar partijen moeten de veiligheidsrisico’s structureel verminderen. De Raad constateert dat verdere groei niet veilig kan worden opgevangen met marginale aanpassingen. Er is een fundamentele discussie nodig over de toekomst van de luchtvaart in Nederland en de mogelijkheden en beperkingen van groei van Schiphol. Hierbij moet de staat nadrukkelijker de eindverantwoordelijkheid nemen.

 • Downloads

Rapporten

Aanbevelingen

Reacties

Veiligheid vliegverkeer Schiphol