Sector Luchtvaart

Onderzoek MH17 crash, 17 juli 2014 Donetsk

Introductie

De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt het neerstorten van vlucht MH17 op donderdag 17 juli 2014 in de regio Donetsk (Oekraïne). De Raad wil alles in het werk stellen om een zo helder mogelijk beeld te geven over de oorzaak van de crash.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de internationale voorschriften en werkwijzen in het ICAO-verdrag. Het land waar het voorval heeft plaatsgevonden (Oekraïne) heeft het onderzoek gedelegeerd aan de Onderzoekraad voor Veiligheid. Hierover zijn afspraken gemaakt in een Memorandum of Understanding tussen Oekraïne en Nederland en in een overeenkomst tussen het Oekraïense National Bureau of Air Accidents Investigation en de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daarmee heeft de Onderzoeksraad de leiding over het onderzoek en stuurt het internationaal team van onderzoekers aan.

Naast het internationaal onderzoek naar de oorzaak van de crash, doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid zelf ook onderzoek naar de besluitvorming rondom het bepalen van vliegroutes en naar de beschikbaarheid van passagierslijsten.

9 september 2014
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft op dinsdag 9 september 2014 het rapport van eerste bevindingen (preliminary report) over de crash van vlucht MH17 gepubliceerd. Het rapport van eerste bevindingen bevat de eerste gegevens uit het onderzoek naar de oorzaak van de crash gebaseerd op de bronnen die de Onderzoeksraad tot zijn beschikking heeft.

Er is de komende maanden nog veel onderzoek nodig voordat het eindrapport opgesteld kan worden. De Raad verwacht het eindrapport in beginsel binnen een jaar na de crash te publiceren.

Bekijk hier (YouTube) de toelichting van voorzitter Tjibbe Jousta op het rapport van eerste bevindingen.

9 december 2014
Zondag 16 november 2014 werd op de crashsite van vlucht MH17 in opdracht van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gestart met de berging van de wrakstukken. Hieraan ging een lange periode van voorbereiding vooraf. Om de berging van wrakstukken mogelijk te maken, zijn door de Onderzoeksraad voor Veiligheid afspraken gemaakt met het ministerie van Rampenbestrijding over de overdracht van de wrakstukken en de ondersteuning door de SES (de Oekraiense State Emergency Service). Deze documenten zijn nu openbaar. Het eerste document betreft de berging van de wrakstukken. Het tweede document gaat over de periode na afloop van de berging.

Op 9 december 2014 zijn twee van de in totaal vier konvooien met wrakstukken aangekomen op de luchtmachtbasis in Gilze-Rijen. De lading zal volgens een vaste procedure worden uitgeladen, gefotografeerd, gescand en ingedeeld. Hierna start het onderzoek aan de wrakstukken en de voorbereiding van de reconstructie.

13 oktober 2015
Op 13 oktober 2015 zijn de eindrapporten over het onderzoek naar de crash van vlucht MH17 gepubliceerd. Naast de rapporten is er ook een film gemaakt over de oorzaak van de crash met vlucht MH17 op 17 juli 2014 boven het oostelijk deel van Oekraïne en over het onderzoek naar het overvliegen van conflictgebieden. De film is gebaseerd op de onderzoeksrapporten. Bekijk de film en korte fragmenten op het YouTube-kanaal van de Onderzoeksraad.

25 februari 2016
De Tweede Kamer heeft op 4 en 10 februari 2016 vragen gesteld aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Deze vragen hebben betrekking op de onderzoeken van de Raad naar de crash van vlucht MH17. De Onderzoeksraad heeft op deze vragen gereageerd en heeft daarbij ook zijn reactie op een brief van de Russische Federatie openbaar gemaakt. Onderstaand zijn beide reacties gepubliceerd.

- Reactie vragen Tweede Kamer
- Reactie op brief Russische Federatie
- Bijlage bij brief aan Russische Federatie

Statistieken

 • Startdatum onderzoek 18 jul. 2014
 • Einddatum onderzoek 13 okt. 2015
 • Type onderzoekVolledig
 • Status onderzoekAfgerond

Publicatie

 • Nieuws 15 sep. 2016

  Opvolging aanbevelingen MH17-rapport vergt tijd

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid zal in 2018 beoordelen of de aanbevelingen die zijn gedaan om de risico’s van het overvliegen van conflictgebieden beter te beheersen, voldoende zijn opgevolgd. In 2018 rondt de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO het werkprogramma af, dat naar aanleiding van het MH17-onderzoek is gestart. De Raad zou graag sneller duidelijkheid hebben, maar concludeert op basis van de officiële reacties op het MH17-rapport dat de benodigde internationale afstemming tijd vergt.  

 • Nieuws 15 sep. 2016

  Opvolging aanbevelingen MH17 Passagiersinformatie

  De Nederlandse overheid heeft naar aanleiding van de drie aanbevelingen in het rapport MH17 Passagiersinformatie diverse acties ondernomen om ervoor te zorgen dat passagiersinformatie sneller beschikbaar komt en nabestaanden beter worden geïnformeerd. De Onderzoeksraad is positief over de inzet en voorstellen, waarbij de praktijk echter nog moet uitwijzen of dit ook daadwerkelijk leidt tot concrete verbeteringen. De Raad is van mening dat de aanbevelingen voldoende zijn opgevolgd.

 • Nieuws 7 jun. 2016

  Gevonden delen Buk-raket in rapport Onderzoeksraad

  Naar aanleiding van de berichtgeving op maandag 6 juni 2016 over bij het MH17-onderzoek gevonden onderdelen van een Buk-raket, wil de Onderzoeksraad duidelijk maken dat het daarbij niet gaat om recent gevonden onderdelen. Het gaat om onderdelen die tijdens het MH17-onderzoek van de Onderzoeksraad zijn geborgen.

 • Nieuws 25 feb. 2016

  Reactie Onderzoeksraad op vragen Tweede Kamer

  De Tweede Kamer heeft op 4 en 10 februari 2016 vragen gesteld aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Deze vragen hebben betrekking op de onderzoeken van de Raad naar de crash van vlucht MH17.

 • Nieuws 20 okt. 2015

  Ruim vierhonderd nabestaanden bezoeken reconstructie MH17

  In totaal hebben 428 nabestaanden afgelopen week van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de reconstructie van het vliegtuig van vlucht MH17 te bezoeken. Op luchtmachtbasis Gilze Rijen waren onderzoekers aanwezig om vragen van nabestaanden te beantwoorden. Naast het bezoek door nabestaanden is de reconstructie bekeken door een delegatie van de Tweede Kamer en door vertegenwoordigers van circa vijftig ambassades.

 • Persberichten 13 okt. 2015

  Onderzoeksraad: Buk grond-luchtraketsysteem oorzaak crash MH17

  De crash van vlucht MH17 op 17 juli 2014 is veroorzaakt door de ontploffing van een 9N314M-raketkop, afgevuurd vanaf een Buk-raketsysteem vanuit het oostelijk deel van Oekraïne. Dat staat in het onderzoeksrapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag heeft gepubliceerd. Verder blijkt dat Oekraïne al vóór 17 juli 2014 voldoende aanleiding had om uit voorzorg het luchtruim boven het oostelijk deel van Oekraïne te sluiten. Geen van de betrokken partijen heeft de risico’s onderkend van het gewapend conflict in het oostelijk deel van Oekraïne voor overvliegend burgerluchtverkeer.

 • Downloads

Rapporten

Aanbevelingen

Reacties

Film over de oorzaak van de crash met vlucht MH17.

Download video