Sector Industrie, buisleidingen & netwerken

Aardbevingsrisico's in Groningen

Introductie

Op 16 augustus 2012 werd het Groningse dorp Huizinge opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter. Het was de zwaarste door gaswinning veroorzaakte beving die tot dan toe in Nederland was waargenomen. De beving veroorzaakte veel schade en leidde tot bezorgdheid. Het vertrouwen van bewoners in de veiligheid van de gaswinning en de daarbij betrokken partijen zakte naar een dieptepunt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid volgde het dossier al langer en begin 2014 besloot de Raad een onderzoek te starten. De Onderzoeksraad heeft hierbij de besluitvorming over de gaswinning in Groningen onderzocht en heeft daarbij specifiek gekeken naar de manier waarop de veiligheid van inwoners in relatie tot aardbevingen is meegewogen. Dit onderzoek bestrijkt de periode vanaf de ontdekking van het gasveld in Groningen in 1959 tot de presentatie van het pakket aan maatregelen door de minister van Economische Zaken in januari 2014. 

Opvolging aanbevelingen 2017
De Onderzoeksraad publiceerde in 2015 het eindrapport over de aardbevingsrisico’s in Groningen. Daarin heeft de Raad verschillende aanbevelingen gedaan om ervoor te zorgen dat veiligheid voldoende aandacht krijgt in de besluitvorming over de gaswinning uit het Groningenveld. Zoals gebruikelijk heeft de Raad bekeken of de betrokken partijen gevolg hebben gegeven aan de  aanbeve­lingen. Naast de schriftelijke reacties heeft de Raad diverse gesprekken gevoerd met betrokken partijen en documentenonderzoek gedaan. De Raad constateert dat veel van de aanbevelingen zijn opgevolgd, maar dat juist de aanbevelingen die de institutionele inbedding betreffen niet zichtbaar zijn opgepakt.
De aanpak van de problemen die veroorzaakt worden door de gaswinning in Groningen is te gefragmenteerd en staat los van andere vraagstukken zoals de economische ontwikkeling en krimp. Eén organisatie zou integraal verantwoordelijk gemaakt moeten worden voor de afhandeling van de problemen in  Groningen. Deze organisatie moet op basis van wettelijke bevoegdheden de verschillende belangen tegen elkaar kunnen afwegen en besluiten kunnen nemen.

Op 10 april 2017 heeft SodM een brief gestuurd met betrekking tot figuur 2 uit de publicatie ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen – Stand van zaken opvolging aanbevelingen’. Figuur 2 betreft een actualisatie van de grafiek van het aantal gemeten aardbevingen en magnitudes tot en met 2016, waarbij de bronvermelding en het onderschrift van NAMplatform per abuis niet is opgenomen.  Het onderschrift maakt duidelijk dat sinds 2014 het KNMI meetnetwerk is verbeterd en dat hiermee meer aardbevingen met een magnitude lager dan 1,5 konden worden opgemerkt dan in het verleden. Op basis van deze informatie heeft de Onderzoeksraad zich beperkt tot een vergelijking tussen 2016 en 2015 over het aantal en de ernst van de aardbevingen. Lees hier de gehele reactie van de Onderzoeksraad op de brief van SodM.

Interactieve infographic
Klik voor meer informatie over de bij gaswinning betrokken partijen.

Statistieken

 • Startdatum onderzoek 23 jan. 2014
 • Einddatum onderzoek 18 feb. 2015
 • Type onderzoekVolledig
 • Status onderzoekAfgerond

Fasen:

Publicatie

 • Persberichten 30 mrt. 2017

  Aanpak problemen gaswinning Groningen te gefragmenteerd

  De aanpak van de problemen die veroorzaakt worden door de gaswinning in Groningen is te gefragmenteerd en staat los van andere vraagstukken zoals de economische ontwikkeling en krimp. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag in een verslag over de wijze waarop met eerdere aanbevelingen van de Raad is omgegaan. Eén organisatie zou integraal verantwoordelijk gemaakt moeten worden voor de afhandeling van de problemen in  Groningen. Deze organisatie moet op basis van wettelijke bevoegdheden de verschillende belangen tegen elkaar kunnen afwegen en besluiten kunnen nemen.

 • Persberichten 18 feb. 2015

  Veiligheid geen rol bij gaswinning Groningen

  Bij de besluitvorming over de winning van het aardgas uit Groningen is tot 2013 niet zorgvuldig omgegaan met de veiligheid van de inwoners in relatie tot aardbevingen. Risico’s voor inwoners werden niet onderkend: de bij gaswinning betrokken partijen beschouwden het met name als schaderisico dat vergoed kon worden, het veiligheidsrisico achtten zij verwaarloosbaar. In de besluitvorming stond het belang van winning op de eerste plaats: een maximale opbrengst, optimaal gebruik van de Nederlandse bodemschatten en continuïteit in de gasvoorziening. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen’, dat vandaag is gepubliceerd.

 • Downloads

Rapporten

Aanbevelingen

Reacties

Aardbevingsrisico's in Groningen