Direct naar de inhoud
  • Home
  • Nieuws
  • Goede stappen opvolging aanbevelingen gasexplosie Diemen

Partijen die betrokken zijn bij graafwerkzaamheden hebben goede stappen gezet om de risico’s van graafschade aan gasleidingen beter te beheersen. Op basis van de reacties op de aanbevelingen van het in 2015 gepubliceerde rapport ‘Gevaren van gasleidingen bij graven – Lessen van de gasexplosie in Diemen’ concludeert de Raad dat de aanbevelingen zijn opgevolgd.

Zo is er een wijziging van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten, WION, in voorbereiding. In deze wet zal worden vastgelegd dat liggingsinformatie over huisaansluitingen op het gasnet beschikbaar moet zijn voor bedrijven die graafwerkzaamheden verrichten. Aanvankelijk kregen netbeheerders acht jaar de tijd om deze informatie beschikbaar te maken, maar deze termijn is bekort tot twee jaar na inwerkingtreding van de wetswijziging. Een aantal netbeheerders heeft de huisaansluitingen al in kaart gebracht (‘gevectoriseerd’). De overige netbeheerders zijn hiermee bezig. De planning is dat alle huisaansluitingen uiterlijk 31 december 2018 zijn gevectoriseerd en de informatie beschikbaar is. Toezichthouder SodM houdt hierbij de vinger aan de pols.

Brancheorganisatie Bouwend Nederland heeft, zoals aanbevolen, de richtlijn ‘Zorgvuldig graven’ onder de aandacht gebracht bij haar leden. In opdracht van het KLO (Kabel- en leidingen overleg) wordt de richtlijn dit jaar nog herzien en aangevuld met een gedragscode. In de nieuwe richtlijn worden veranderingen doorgevoerd die het ‘veilig graven’ tot een ketenverantwoordelijkheid maken. Bouwend Nederland is van plan om deze nieuwe richtlijn actief onder de aandacht te brengen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die dezelfde aanbeveling heeft gekregen, heeft door middel van een nieuwsbericht het belang van naleving van de richtlijn onder de aandacht gebracht bij haar leden.

De vereniging van woningbouwcorporaties Aedes onderkent dat zorgvuldig graven nog niet de aandacht heeft die het zou moeten hebben. Aedes is voornemens om de richtlijn ‘Zorgvuldig graven’ onder de aandacht te brengen van de corporaties, maar  heeft dit voor zover bekend nog niet gedaan. Ook baart het de Raad zorgen dat Aedes een beperkte rolopvatting heeft wat betreft de wettelijke zorgplicht van corporaties als opdrachtgever van graafwerkzaamheden. De Raad wil hierover in gesprek gaan met het bestuur van Aedes.

Tot slot hebben de regionale netbeheerders het uitvraagprotocol dat medewerkers op de meldkamers gebruiken geüniformeerd en in gebruik genomen. Hierbij gaat het om het stellen van verdiepingsvragen om risico’s op een gasexplosie beter te herkennen en te bepalen welke maatregelen ter plekke moeten worden genomen en om te bepalen of hulpdiensten ingeschakeld moeten worden.

Lees hier de volledige notitie over de opvolging van de aanbevelingen.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.